SMANJI TEKST
POVEĆAJ TEKST

Na dan 1. studenog 2019. započeli smo s provedbom projekta Unaprjeđenje poslovanja poduzeća Ivamont d.o.o. implementacijom specijaliziranog softverskog rješenja, kod projekta KK.03.2.1.19.1254. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovanja poduzeća Ivamont d.o.o. implementacijom specijaliziranog softverskog rješenja

Kratki opis projekta: Projekt je usmjeren je na ulaganje u nabavu i implementaciju specijaliziranog softverskog rješenja sa 6 modula koje će doprinijeti unaprjeđenju internih procesa i postizanju većeg stupnja digitalizacije poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Pozitivan učinak na ukupno poslovanje kroz povećanje sigurnosti podataka i dokumentacije, jednostavniji pristup informacijama uslijed centralizirane pohrane podataka.
  • Brže i učinkovitije odrađivanje zadataka, učinkovitija organizacija tijeka rada te prilagodba tehnološkim unaprjeđenjima u komunikaciji s dobavljačima i kupcima.
  • Unapređenjem 6 poslovnih procesa stvorit će se pretpostavke za povećanje konkurentnosti, stjecanje i zadržavanje novih kupaca, veću profitabilnost, povećanje prihoda od prodaje te novo zapošljavanje stručnog i ambicioznog osoblja.
  • Optimizacija procesa stvorit će bazu za kvalitetno planiranje i uočavanje mogućnosti unaprjeđenja i kao bitne pretpostavke uspješnog rasta poslovanja u narednom periodu.

Ukupna vrijednost projekta: 528.125,00 kn

Iznos koji sufinancira EU: 253.077,50 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2019.-1.11.2020.

Kontakt osobe za više informacija:

Ivan Trčak, tel: +385 912882533

mail: info@ivamont.hr

Linkovi:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/