SMANJI TEKST
POVEĆAJ TEKST

AKZ RADOVI:

1. Priprema površina izvodi se :

a) Hidrodinamičkim postupkom - Water Jetting pritiskom 2500 bar

b) Pjeskarenjem gritom, sačmarenjem sačmom

2. Zaštita površina izvodi se specijalnim bezzračnim visokotlačnim pumpama za aplikacije specijalnih premaza

Potrebna oprema za izvođenje Antikorozivnih radova :

1. Pjeskare

2. Građevinski kompresori

3. Vakuumeri

4. Odvlaživači

5. Airless pumpe za aplikaciju zaštitnih sredstava

6. Visokotlačne pumpe za Water Jetting – Hammelmann